Home » Duhovne misli » Vatikan, 6. ožujak 2015.

Raspored misa

Župna crkva:
Sveta krunica svakim danom u 18h
Sveta misa svakim danom u 18.30h
Sveta krunica nedjeljom u 8.30h
Sveta misa nedjeljom u 9h

Kapele:
Svake nedjelje sveta misa u 11h, svaki puta u drugoj kapeli: Lijevo Sredičko, Pokupski Gradec, Desni Štefanki, Crna Draga.

Samostan Kćeri Srca Isusova:
Sveta misa svakim danom u 9h
Blagoslov s Presvetim svakim danom u 16.30h
Sveta misa nedjeljom u 16.30h
Klanjanje nedjeljom od 9h do 16.30h

Vatikan, 6. ožujak 2015.

PROPOVIJED PAPE FRANJE NA MISI U KAPELI DOMA SVETA MARTA, 5. OŽUJKA
„Svjetovnost zatamnjuje dušu, onesposobljavajući nas da vidimo siromašne koji uz nas žive sa svojim ranama“
Svjetovnost zatamnjuje dušu, onesposobljavajući nas da vidimo siromašne koji uz nas žive sa svojim ranama, bila je to misao vodilja propovijedi pape Franje na Svetoj misi, 5. ožujka 2015. u kapeli Doma Sveta Marta.
Komentirajući evanđeosku prispodobu o bogatašu i Lazaru, Papa je primijetio kako se ne govori da je bogataš bio zao, dapače, možda je, na svoj način, vjerovao, dva tri puta godišnje išao u Hram prinositi žrtve, pa i svećenike možda obilno darivao, a oni mu zahvaljivali i davali počasno mjesto, možda? – istaknuo je Sveti Otac dodajući kako bogataš nije primjećivao Lazara koji je pun rana ležao ispred njegovih vrata.
Govoreći pak o raskošnom životu bogataša, rekao je da su bile zatamnjene oči njegove duše i stoga nije mogao vidjeti stvarnost oko sebe. Vidio je samo svoj život, a ne to što se oko njega zbiva. Nije bio zao, nego bolestan od svjetovnosti, a svjetovnost preobražava duše, trga veze sa stvarnošću. Svjetovne osobe žive u umjetnom svijetu, u svojem svijetu. Svjetovnost omami dušu, stoga osoba ne može ispravno vidjeti stvarnost – objasnio je Papa ističući da su stvarnost siromašni uz nas.
Mnogi teško žive, ali ako mi je srce svjetovno, onda to neću nikada shvatiti. Svjetovno srce ne može shvatiti potrebe drugih. Sa svjetovnim se srcem može ići u Crkvu, može se moliti i činiti bilo što. Ali, Isus je na Posljednjoj večeri molio. „Oče, ove učenike očuvaj od svjetovnosti“. Svjetovnost je suptilan grijeh, dapače više je od grijeha, grješno je duševno stanje – ustvrdio je papa Franjo dodajući:
U prispodobi su izrečena dva pravorijeka: prokletstvo čovjeku koji se ufa u svijet te blagoslov onomu koji se ufa u Boga. Bogataš od Boga udaljava svoje srce: njegova je duša pusta, slana zemlja gdje ne uspijeva ništa, jer svjetovne su osobe zaista osamljene sa svojim egoizmom. One imaju bolesno, teško izlječivo, srce, odano svjetovnom životu. Papa je podsjetio kako prispodoba ne spominje bogataševo ime, jer svjetovne osobe gube ime, one su u dobrostojećem mnoštvu, ništa im nije potrebno. Svjetovne osobe dakle gube ime – ponovio je Sveti Otac.
Kad bogataš umre – kako veli prispodoba – zapada u paklene muke i obraća se Abrahamu da pošalje nekoga da opomene njegovu živu rodbinu. Ali Abraham odgovara da ne neće nikoga poslušati ako ne slušaju Mojsija i proroke. Papa veli da svjetovne osobe žele nešto izvanredno, a u Crkvi je ipak sve jasno; Isus je jasno govorio, pokazao je put. Ali ipak je tu i jedna utješna riječ – primijetio je Sveti Otac pojašnjavajući:
Bijedni bogataš, u paklenim mukama, moli da mu pošalju Lazara s malo vode kako bi mu pomagao; a što odgovara Abraham, koji je slika Boga Oca? „Sine, sjeti se…“ Svjetovne su osobe izgubile ime; i mi smo, ako nam je srce svjetovno. Ali nismo sirote. Sigurni smo da nas u konačnici čeka Bog Otac. U njega se ufamo. Usred te svjetovnosti veli nam, ‘sine’. Nismo siročad – zaključio je papa Franjo. (kta/rv)