Home » Novosti » Hodočašće u Mariazell

Raspored misa

Župna crkva:
Sveta krunica svakim danom u 18h
Sveta misa svakim danom u 18.30h
Sveta krunica nedjeljom u 8.30h
Sveta misa nedjeljom u 9h

Kapele:
Svake nedjelje sveta misa u 11h, svaki puta u drugoj kapeli: Lijevo Sredičko, Pokupski Gradec, Desni Štefanki, Crna Draga.

Samostan Kćeri Srca Isusova:
Sveta misa svakim danom u 9h
Blagoslov s Presvetim svakim danom u 16.30h
Sveta misa nedjeljom u 16.30h
Klanjanje nedjeljom od 9h do 16.30h

Hodočašće u Mariazell

U subotu 3.9.2016. godine hodočasnici župe Lasinja zajedno s nekolicinom župljana vlč. Ivana Topolnjaka uputili su se u marijansko svetište Mariazell u Austriju. Hodočašče su predvodili vlč. Stjepan Bradica iz župe Lasinja i spomenuti vlč. Ivan Topolnjak. Prema predaji, Mariazell je osnovan davne 1157. godine. Opat benediktonskog samostana poslao je monaha u okolicu Mariazella koji je trebao postati dušobrižnikom ljudi koji su ondje boravili. Sa sobom je uzeo Marijin kip, načinjen od lipova drveta, kojega je po dolasku položio na jedan panj.Tada je počeo oko njega graditi »ćeliju«, koja je trebala istodobno služiti kao kapelica i njegovo boravište. Marija i ćelija – njemački »Zelle« – dali su ime tom mjestu, Mariazell, kako piše Glas Koncila. Po dolasku u svetište započela je sveta misa u 12 sati koju je predvodio vlč. Stjepan Bradica, a propovijedao vlč. Ivan Topolnjak.

Naša župa ove godine nije hodočastila u Ludbreg pa su se  stoga četiri hodočasnika župe Lasinja uputila u nedjelju 4.9. u posljepodnevnim satima u to svetište na Svetu nedjelju. Neka to bude primjer i ostalima da hodočaste u naša hrvatska svetišta jer hodočašće nas podsjeća  da je čovjek od rođenja do smrti putnik, da za njega ovdje, na ovom svijetu, nema stalnog boravka, da je na putu kojim tek mora nekamo prispjeti, na putu između dvaju svjetova od kojih je prvi prolazan, a drugi vječan.