Home » Riječ župnika » NAŠ TRADICIONALNI XIII. ŽUPNI KRIŽNI PUT

Raspored misa

Župna crkva:
Sveta krunica svakim danom u 18h
Sveta misa svakim danom u 18.30h
Sveta krunica nedjeljom u 8.30h
Sveta misa nedjeljom u 9h

Kapele:
Svake nedjelje sveta misa u 11h, svaki puta u drugoj kapeli: Lijevo Sredičko, Pokupski Gradec, Desni Štefanki, Crna Draga.

Samostan Kćeri Srca Isusova:
Sveta misa svakim danom u 9h
Blagoslov s Presvetim svakim danom u 16.30h
Sveta misa nedjeljom u 16.30h
Klanjanje nedjeljom od 9h do 16.30h

NAŠ TRADICIONALNI XIII. ŽUPNI KRIŽNI PUT

 U Godini obitelji kod svake postaje molimo i na sljedeće nakane              

                                   

PRVA POSTAJA: Isusa  osuđuju na smrt 

Pokaži mi Bože, put svoj, upravi me na pravi put poradi progonitelja mojih. Molimo za sve one koji su napustili Isusa koji je Put, Istina i Život, da se vrate u zagrljaj Kristu…..

DRUGA POSTAJA: Isus prima na se križ                                        Za one koji imaju kameno srce i tvrdu šiju za Boga i za ljude da ih Božja milost omekša……

TREĆA POSTAJA: Isus pada prvi put pod križem
Za roditelje koji svoju djecu ljube lažnom ljubavlju, koji su ih usmjerili na put grijeha i neodgovornosti, da shvate svoj promašaj i da počnu moliti za svoje i njihovo obraćenje.
 
ČETVRTA POSTAJA: Isus susreće svoju svetu Majku
Da roditelji i svi mi stariji shvatimo da mlade treba odgajati ne samo riječju nego i primjerom, jer primjeri potiču na dobro….
 
PETA POSTAJA: Šimun Cirenac pomaže Isusu nositi križ
Život biraj. Ljubeći Jahvu Boga svoga, slušajući njegov glas, prianjajući uz Njega da živiš ti i tvoje potomstvo, čitamo u sv. Pismu. Možeš izabrati život poštenje i svetosti a nažalost mnogi idu putem grijeha i pokvarenosti.
 
ŠESTA POSTAJA: Veronika pruža Isusu rubac
Spomeni se da svetkuješ dan Gospodnji! Molimo za one koji su iz lijenosti ili drugih razloga zanemarili dolazak na svetu misu, sakramente ispovijedi i pričesti.
 
SEDMA POSTAJA: Isus pada drugi put pod križem
Da svi mi po čijim je glavama potekla voda Krštenja uključimo se u spasenjsko poslanje Isusa Krista, molitvom, žrtvom i primjerom probudimo pozaspale duše na obraćenje.
 
OSMA POSTAJA: Isus tješi jeruzalemske žene
Da shvatimo, Bogu smo potrebni, darujmo mu svoje srce, svoja usta, ruka i noge, svoje oči. Uključimo se u akciju spasavanje besmrtnih duša. Ako si pomagao u spasenju tuđih duša i svoju ćeš dušu spasiti.
 
DEVETA POSTAJA: Isus pada treći put pod križem
Za naše prvopričesnike i svu djecu ove župe i podneblja da cijelog svoga života budu otvoreni poticajima Isusa Krista, da nikada ne izgube svoju prvu ljubav i vjeru u Isusa kojeg će primiti u sakramentu sv. Pričesti.
 
DESETA POSTAJA: Isusa svlače
Naši Krizmanici koji bi primanjem svete Potvrde trebali postati diplomirani Kršćani, svjedoci i suradnici Isusa Krista-neka s Kristom surađuju i ni pod koju cijenu neka se od njega ne udaljuju.
 
JEDANAESTA POSTAJA: Isusa pribijaju na križ
„Hrvatska katolička obitelj dnevno moli i nedjeljom slavi misu”Ovo je godina obitelji. Molimo da budu svjesne da su obitelji prva crkva u kojoj se drži vjeronauk, i poduka o vjeri. Da se svaka obitelj ne bogati samo materijalno nego i duhovno.
 
DVANAESTA POSTAJA: Isus umire na križu
Molimo i žrtvujmo se za našu mladost. Koji su ostali dobri i Bogu vjerni da takvi i ostanu a oni koji su povjerovali ocu laži Sotoni, da ih otmemo iz tog smrtonosnog zagrljaja i izliječimo od otrova kojeg oni nose u svojim mislima.
 
TRINAESTA POSTAJA: Isusa skidaju s križa
Na cijelom svijetu vlada nemir, kod pojedinaca, skupinama i narodima, toga ima i u našoj župi. Neka Isus i nama donese mir, ljubav, zajedništvo i neka ga ostavi u srcima našim.
 
ČETERNAESTA POSTAJA: Isusa polažu u grob
Isus je osuđen, svučen, pribijen na križ,, umire opraštajući svojim mučiteljima:“Oče oprosti im jer ne znaju što čine“! Po Isusovoj muci i uskrsnuću neka zavlada ljubav i sloga, neka nas podigne iz groba grijeha kao i svoga prijatelja Lazara.
               Autor: župnik Stjepan Bradica