Home » Klauzurni samostan Kćeri Srca Isusova

Raspored misa

Župna crkva:
Sveta krunica svakim danom u 18h
Sveta misa svakim danom u 18.30h
Sveta krunica nedjeljom u 8.30h
Sveta misa nedjeljom u 9h

Kapele:
Svake nedjelje sveta misa u 11h, svaki puta u drugoj kapeli: Lijevo Sredičko, Pokupski Gradec, Desni Štefanki, Crna Draga.

Samostan Kćeri Srca Isusova:
Sveta misa svakim danom u 9h
Blagoslov s Presvetim svakim danom u 16.30h
Sveta misa nedjeljom u 16.30h
Klanjanje nedjeljom od 9h do 16.30h

Klauzurni samostan Kćeri Srca Isusova

U dekanatu u župi Lasinja žive i djeluju  časne sestre Kćeri Srca Isusova.

Nedaleko od župne crkve redovnice Kćeri Srca Isusova sagradile su samostan. Te redovnice želio je imati u svojoj nadbiskupiji bl. Alojzije Stepinac. U crkvi je svakodnevno izložen Presveti Oltarski Sakrament. One posebno mole za uspjeh svećenika u pastoralnom radu i za sveopću Crkvu. Ako koja dobra djevojka ili udovica čestite prošlosti želi služiti Bogu, od njih će s radošću biti prihvaćena. Za Kćeri Srca Isusova prikazanje sebe, uz euharistijsko prikazanje Gospodina Isusa, živi se iz dana u dan, u tišini i sabranosti samostana. Središte svakoga dana je sveta misna žrtva. Njegujući jedinstvo s cijelom Crkvom, sestre mole sav liturgijski časoslov. Tijekom dana one se izmjenjuju pred podnožjem izloženoga Presvetog Oltarskog Sakramenta. Između molitava, sestre rade različite kućanske poslove; šiju svećeničku odjeću, oltarnike, te ostalo u skladu s potrebama i mogućnostima pojedinih samostana.